0915.810.881

Trong xây dựng, để thi công được một công hoàn thiện không chỉ quan tâm đến vấn đề chi phí mà nó còn cả chất lượng.  Còn đối với bê tông nhẹ thì cần lưu ý điều gì trong quá trình sử dụng?

Lưu ý thứ nhất

Mỗi một loại cốt liệu lớn chỉ chế tạo được bê tông nhẹ đến một cường độ giới hạn nhất định. Bởi vậy mà đã đạt đến cường độ nhất định mà vẫn tiếp tục tăng cường độ của nền vữa, tăng lượng dùng xi măng và giảm tỷ lệ nước/xi măng thì cường độ của bê tông nhẹ tăng không đáng kể dẫn đến hiệu quả kinh tế sẽ thấp.

Lưu ý thứ hai

Hệ số dẫn nhiệt của bê tông nhẹ sẽ tăng theo độ ẩm của bê tông và khối lượng thể tích. Bởi vậy phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề ngắn nước, chống thấm cho những kết cấu bao che chế tạo từ bê tông nhẹ. Riêng với loại bê tông nhẹ keramzit thì cấu tạo đặc biệt hơn, loại bê tông này có khả năng chống thấm nước tốt hơn rất nhiều so với các bê tông nặng thông thường khác.

Lưu ý thứ ba

Trong quá trình thi công bê tông nhẹ cốt liệu rỗng, thợ thi công cần đặc biệt quan tâm đến sự thống nhất giữa các yếu tố như: độ cứng của bê tông, độ phân tầng, tính công tác của hỗn hợp bê tông độ sụt côn, phương pháp thi công và chế độ đầm chặt. Các mối quan hệ này ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo nên tính đồng nhất của bê tông. cốt liệu nhẹ sẽ có xu hướng nổi lên trên mặt nước trong quá trình tạo hình và vận chuyển. Đây là hiện tượng rất dễ xảy ra khi mà hỗn hợp bê tông có độ dẻo cao hoặc độ cứng lớn. Thông thường, trong quá trình tạo hình bê tông nhẹ phải có kết hợp giữa gia tải với rung động.

Lưu ý thứ tư

Để chế tạo được hỗn hợp bê tông nhẹ bằng cách sử dụng tổ hợp các phụ gia đặc biệt để bê tông nhẹ có độ chảy cao mà khi vận chuyển không bị phân tầng.Tuy nhiên, ở trong trường hợp này thì cần phải giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất và thi công bởi các chuyên gia công nghệ.

Lưu ý thứ năm

Đối với các loại bê tông nhẹ trong công trình xây dựng và công trình cách nhiệt, thợ thi công cần quan tâm đến khả năng dính bám của bê tông với cốt thép. Cường độ nén của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng là ≥10Mpa sẽ đảm bảo độ dính bám và bảo vệ cốt thép không bị ăn mòn do tác động của thời tiết và môi trường. Ở trường hợp khác, trong bê tông cần có biện pháp tăng khả năng neo chắc và chống rỉ cho cốt thép.