0915.810.881

Chủng loại khung nhà xưởng cũ

Chúng tôi đang có một khung nhà xưởng cũ đã sử dụng tại Hòa Bình, chưa tháo dỡ.

Chi tiết kích thước của khunng nhà xưởng như sau:

  • Kích thước của nhà :26m x 54m = 1400 m2
  • Chiều cao 7 mét có cửa trời.
  • Vách một bên lợp tôn, một bên để trống.
  • Mới qua sử dụng được 2 năm.

Bao lắp dựng khung nhà xưởng cũ trên toàn quốc. Để biết thêm chi tiết về  hơn về nhà xưởng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp gay cho chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *